Når skaden er på Deres indbo!

skadeserviceMindre skader rengøres og tørres hos skadelidte.

Tøj der er skadet: Bliver det registreret, og flyttet til vores lager, i Nørresundby, hvor det bliver rengjort og renset for sod/vand og lugtskader. Indboet bliver opmagasineret på lageret indtil evt. bygningen er indflytningsklar.

Indbo som ikke kan reddes: Bliver opmaganiseret på vores lager, indtil taksator og skadelidte har opgjort sagen.

Kasseret indbo: Bliver registreret på lister, som bliver tilsendt skadelidte og forsikringsselskabets taksator.

Når skaden er på Deres bygning!

Vi fjerner alt lige fra graffiti, sod, fugt, lugt og til asbest.

Med specialmidler kan vi fjerne graffiti, sod o.lign.

Ved vandskader: På eller i bygning opsuger vi vand med specialudstyr samt opstiller affugtere til udtørring.

Afdækning af bygning: efter storm brandskader.

Ved brandskader: Opryddes i og omkring bygninger.

Genopbygning og renovering af samme efter aftale.

Asbest: På eller i bygninger demonteres efter gældende regler for omgåelse af dette.

Ved lugtgener: Fjernes dårlig lugt med lugtneutralisering.

Gulvbelægninger: Affedtes og eller renses.

Ved bygningsskader: Kan vi tilbyde genopbygning både som totalløsninger eller efter Deres eget ønske.

Når skaden er sygdomme i stalden!

Uanset om det er Haresyge, kogalskab eller en ikke diagnosticeret sygdom, som plager i staldene.

Vi har gennem flere års samarbejde med De Danske Slagterier, Veterinær- og Fødevaredirektoratet og med Mejeriforeningen, oparbejdet et beredskab som renser og desinficere stalde og tilstødende arealer efter smidtsomme sygdomme.

Vi renser også ko- og svinestalde samt mink-, kyllinge- og hønsefarme inden eventuelt nye dyr skal i staldene.

Ring og få et uforpligtende tilbud på vores døgnvagt 98 19 05 55 

Totalservice Brønderslev - Tlf.: 98 19 05 55 - Fax 98 19 05 68

Go to top